Gæstelejlighed

Ejerforeningens gæstelejlighed i stueetagen i nr. 24 kan lejes af ejerne i Nordlyset.


Fremgangsmåden er:

 

1.Man checker om lejligheden er ledig og reserverer den på udlejningskalenderen.


Link til kalenderen her!


2.Man bekræfter reservationen ved at sende en mail til Iben Danielsen iben@reliefpresse.dk om reservationen med information om de ønskede datoer.3.Man modtager en bekræftelsesmail med instruktion om det videre forløb.4.Reservationen er først endelig, når man har modtaget denne mail og har indbetalt lejen.5.Prisen er 250 kr. pr. dag for leje af lejligheden.6.Betalingen skal ske senest syv dage efter lejligheden er reserveret til følgende konto: Reg. Nr:2216 Kontonr: 0723125286

 

 

De detaljerede lejebestemmelser kan findes her.


Lejligheden skal naturligvis efterlades rengjort, hvis man vil have en chance for at leje den igen!


Ejerforeningen NORDLYSET

COPYRIGHT ©  |   Ejerforeningen NORDLYSET  |   Amerika Plads |  2100 København Ø

Med forbehold for mulige fejl  |   Må citeres med kildeangivelse