Praktisk information

I Ejerhåndbogen er der en mængde praktiske oplysninger om drift og vedligeholdelse af lejlighederne. Her supplerer vi med oplysninger, som ikke findes i ejerhåndbogen, men som ejerne kan have glæde af.

Forslag/bidrag kan sendes til webmaster@efnordlyset.dk.


Klik på overskrifterne, hvilket i flere tilfælde fører til yderligere oplysninger.

 


Administrator. Ejerforeningen administreres af DEAS A/S. Vores kontakt er Nadja Walker, tlf. 3946 6539, mail: naw@deas.dk


Affald. Jvnf. husordenen gælder følgende:

  • Almindeligt husholdningsaffald smides i affaldsskakten. Alt hvad der smides i affaldsskakten skal være pakket ind i  lukkede affaldsposer, da der ellers er risiko for at affaldet sætter sig fast og dermed tilstopper affalds-skakten, hvilket resulterer i lugtgener m.m.


  • Aviser, blade og pap må ikke smides i skakten, men skal afleveres i de respektive opstillede containere i det aflåste rum i kælderen.


  • Flasker og glas skal afleveres i den offentlige glascontainer foran Dampfærgevej 14.Afløb - Nogle har problemer med at holde køkkenafløbet frit, og det kan skyldes hældningen af afløbet. Undgå at deponere fedt og lignende i vasken. Bestyrelsen anbefaler at man rutinemæssigt hælder en kande kogende vand i køkkenvasken for at afhjælpe af afløbet stopper. Vasken kan også fyldes med varmt sæbevand og tømmes. Kontakter man håndværker for at få et stoppet afløb udbedret, er det for ejers egen regning. Ejerforeningen tager sig af faldstammerne, og afløbet dertil er ejerens ansvar


DEAS administrerer Ejerforeningen.


Ejerskifte. Ved ejerskifte kontaktes DEAS med henblik på registrering af skiftet og ved spørgsmål i øvrigt.

Nye navneskilte til postkasse og ved entredør samt registrering i dørtelefonanlægget skal bestilles hos bestyrelsesmedlem Christian Gyldholm Møller. Udskiftningen koster kr. 375,00 og opkræves via DEAS sammen med fællesudgifterne.


Facebook gruppe. Ejerforeningen har en facebookgruppe, som man som ejer af en lejlighed i Nordlyset kan blive medlem af. I gruppen diskuteres aktuelle emner. Klik på logoet for at søge optagelse.Glas - Bygningen er prydet med smukt kunstnerglas, designet af Ruth Campau. De fleste altaner har dette glas monteret. Pas godt på det. Glasset holdes på plads af runde møtrikker i rustfrit stål. Har man hel-rustne møtrikker erstattes disse af ejerforeningen. Ønsker man nye knapper, kan disse købes for 50 kr per stk. Kontakt bestyrelsen i begge tilfælde.


Gulvvarme. I nogle lejligheder er der støj fra gulvvarmen, når den starter. Nye ejere bør være oplyst om evt. gener og chancer for udbedring af problemerne.


Gæstelejlighed. Ejerforeningens gæstelejlighed i stueetagen i nr. 24B kan lejes.

Ved at klikke på overskriften kommer en kalender frem, hvor du kan reservere lejligheden. Se lejebetingelser og procedurer her.


Husorden


Håndværkere - som kender ejendommen


Legeplads - Udover de begrænsede mulighder i gården er legepladsen ved

Amerikahus åben for alle beboere på Amerika Plads.


Lås på dørene fra P-kælderen. Der er låse på kælderdørene, så man kun kan

komme ind i opgangene med nøgle. Dog man kan fra lejlighederne også trykke gæster ind i opgangen via dørtelefonen. Bed din gæst ringe til dig og tryk dem så ind på låse-symbolet på dørtelefonen.

Den grønne kasse kan vrides til side, så man kan åbne døren uden nøgle. Gør det kun i nødstilfælde! Det starter en meget høj alarm.


Navneskifte - se Ejerskifte


Navneskilte - Ejerskifte


Parkering. Parkeringskælderen under Nordlyset drives af By&Havn, hvor man kan købe en Parkeringstilladelse. Man kan også parkere på timebasis for kr. 24,00 i timen. Nærområdet i øvrigt er omfattet af kommunens bestemmelser (grøn zone).

Man kan købe en beboerlicens hos Parkering København. Bemærk: Man kan i praksis kun bruge den i bunden af Dampfærgevej.


Røgalarm

Ejere skal være opmærksom på at røgalarmer i lejlighederne holder i op til 10 år. Det står på alarmen hvornår den udløber. Alarmen skal de erstattes inden udløb og dette er ejers pligt og opgave.


Servicefirma/Vicevært - Ejendomsvirke

Tlf.  76 11 70 15  - man-fre 8:00-16:00.

OBS! Ved uopsættelige skader kan man ringe uden for det anførte tidsrum. Men det koster, så ring kun, hvis det er absolut nødvendigt!


Vand/Varme - Techem  fjernaflæser vand og varme i lejlighederne.


Vinduespudsning - Ejendommen sørger for vinduespudsning udvendigt 4 gange årligt.


Værksted findes i rummet i kælderen, hvor EL-målerne er placeret. Brug det - og ryd op efter dig!

Ejerforeningen NORDLYSET

COPYRIGHT ©  |   Ejerforeningen NORDLYSET  |   Amerika Plads |  2100 København Ø

Med forbehold for mulige fejl  |   Må citeres med kildeangivelse