Administrator

Foreningen har valgt DEAS som administrator.


DEAS A/S

Dirch Passers Allé 76

2000 Frederiksberg

Tlf. 70 30 20 20

www.deas.dk


Kontaktperson:

Christiern Rackham Håkansson

crh@deas.dk

Tlf. 39 46 60 57


Ejerforeningen NORDLYSET

COPYRIGHT ©  |   Ejerforeningen NORDLYSET  |   Amerika Plads |  2100 København Ø

Med forbehold for mulige fejl  |   Må citeres med kildeangivelse