Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer og formanden vælges af de fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling.

Man vælges typisk for to år, jvnf. vedtægterne.


 


Bestyrelsen består af:


 

Formand:

Søren Hassing

formandefnordlyset@gmail.com 


Christian Møller,

chrgyldholm@hotmail.com

 

Henriette Nør Christensen

henriettenc@yahoo.com


Lisbeth Gamst

lisbeth_gamst@mail.tele.dk


Suppleanter:

 

Kim Philip

kim.philip@mail.dk

 

Philip Rescke

p.reschke@outlook.com

 


 

 

 

  Ejerforeningen NORDLYSET

COPYRIGHT ©  |   Ejerforeningen NORDLYSET  |   Amerika Plads |  2100 København Ø

Med forbehold for mulige fejl  |   Må citeres med kildeangivelse