Energimærkning

I forbindelse med ibrugtagningen af Nordlyset, blev der udfærdiget en energierklæring, som kan findes her: Nordlysets Energimærke


Ny energimærkning for ejendommen er udført.


Gældende fra 19. januar 2016 til 19. januar 2026".


Ejerforeningen NORDLYSET

COPYRIGHT ©  |   Ejerforeningen NORDLYSET  |   Amerika Plads |  2100 København Ø

Med forbehold for mulige fejl  |   Må citeres med kildeangivelse