efnordlyset

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer og formanden vælges af de fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling.

Man vælges typisk for to år, jvnf. vedtægterne.

Bestyrelsen består af:

Formand

Christian Møller
chrgyldholm@hotmail.com
Henriette Nør Christensen
henriettenc@yahoo.com
Louise Sinding
finlouise@gmail.com

Casper Henriques

cmah@dr.dk