Ejerhåndbogen

Ejerhåndbogen (Beboermappen) dækker drifts- og vedligeholdelsesforholdene i de oprindelige ejerlejligheder (dem med gulvvarme). Alle ejere fik i sin tid en sådan mappe ved indflytningen. Men da mange anden- og trediegangsejere ikke har arvet en mappe, er den nu scannet ind. En stor del af indholdet vil forhåbentlig også være nyttig for ejerne af lejlighederne med radiatorer. Af praktiske grunde er indholdet scannet i 6 filer. Det kan medføre, at en fil ikke starter med det punkt, man ønsker at se. Man scroller så bare ned til det ønskede.