Praktisk information

I Ejerhåndbogen er der en mængde praktiske oplysninger om drift og vedligeholdelse af lejlighederne. Her supplerer vi med oplysninger, som ikke findes i ejerhåndbogen, men som ejerne kan have glæde af. Forslag/bidrag kan sendes til webmaster@efnordlyset.dk

Ejerforeningen administreres af DEAS A/S.
Vores kontakt er Kristina Bagger Johnsen, tlf. 39 46 69 51, mail: kbj@deas.dk
Smides i affaldsskakten. Alt hvad der smides i affaldsskakten skal være pakket ind i lukkede affaldsposer, da der ellers er risiko for at affaldet sætter sig fast og dermed tilstopper affalds-skakten, hvilket resulterer i lugtgener m.m.
Må ikke smides i skakten, men skal afleveres i de respektive opstillede containere i det aflåste rum i kælderen.

Skal afleveres i den offentlige glascontainer foran Dampfærgevej 14

Afskaffes på egen hånd via genbrugsstationer. Nærmeste genbrugsstation er på Borgervænget.

Nogle har problemer med at holde køkkenafløbet frit, og det kan skyldes hældningen af afløbet. Undgå at deponere fedt og lignende i vasken. 

Bestyrelsen anbefaler at man rutinemæssigt hælder en kande kogende vand i køkkenvasken for at afhjælpe at afløbet stopper. 

Vasken kan også fyldes med varmt sæbevand og tømmes. Kontakter man håndværker for at få et stoppet afløb udbedret, er det for ejers egen regning. Ejerforeningen tager sig af faldstammerne, og afløbet dertil er ejerens ansvar.

Som kender ejendommen. Læs mere her
Udover de begrænsede mulighder i gården er legepladsen ved Amerikahus åben for alle beboere på Amerika Plads.

Der er låse på kælderdørene, så man kun kan komme ind i opgangene med nøgle. Dog man kan fra lejlighederne også trykke gæster ind i opgangen via dørtelefonen. Bed din gæst ringe til dig og tryk dem så ind på låse-symbolet på dørtelefonen.

Den grønne kasse kan vrides til side, så man kan åbne døren uden nøgle. Gør det kun i nødstilfælde! Det starter en meget høj alarm.

Se Ejerskifte
Parkeringskælderen under Nordlyset drives af By&Havn, hvor man kan købe en Parkeringstilladelse. Man kan også parkere på timebasis for kr. 24,00 i timen. Nærområdet i øvrigt er omfattet af kommunens bestemmelser (grøn zone). Man kan købe en beboerlicens hos Parkering København. Bemærk: Man kan i praksis kun bruge den i bunden af Dampfærgevej.
Ejere skal være opmærksom på at røgalarmer i lejlighederne holder i op til 10 år. Det står på alarmen hvornår den udløber. Alarmen skal de erstattes inden udløb og dette er ejers pligt og opgave.
Taurus – Tlf. 44 34 21 20 – man-fre 8:00-16:00. OBS! Ved uopsættelige skader kan man ringe uden for det anførte tidsrum. Men det koster, så ring kun, hvis det er absolut nødvendigt!

Techem fjernaflæser vand og varme i lejlighederne. Læs mere om appen her: Techem Beboer App

Ejendommen sørger for vinduespudsning udvendigt 4 gange årligt.
Findes i rummet i kælderen, hvor EL-målerne er placeret. Brug det – og ryd op efter dig!
Ejere skal være opmærksom på at røgalarmer i lejlighederne holder i op til 10 år. Det står på alarmen hvornår den udløber. Alarmen skal erstattes inden udløb og dette er ejers pligt og opgave.
Yderdørene åbner automatisk. Se denne PDF for detaljer omkring åbning, automatik, og brug i forbindelse med flytning