Bestyrelsen har valgt Taurus til at stå for den daglige drift af Nordlyset, herunder rengøring, affaldshåndtering mm.

Bemærk, at Taurus kun tager sig af opgaver der er fælles for ejendommen. Alle problemer inden for entredøren er den enkelte ejers opgave. At eje en ejerlejlighed er som at eje et hus, blot uden grund udenom.

Ejendomsvirke kan kontaktes på tlf. 44 34 21 20

OBS! Ved uopsættelige skader kan man ringe uden for det anførte tidsrum. Men det koster, så ring kun, hvis det er absolut nødvendigt!